58 กล่องแซนวิสโรลฐานขาว

58 กล่องแซนวิสโรลฐานขาว

บรรจุ 800 ชุด/ลัง   ขนาด 7*16*5 cm.

(บรรจุภัณฑ์เหมาะสำหรับใส่เบเกอรี่และขนมทั่วไป)