49 กล่องวุ้นใหญ่ฐานขาว

49 กล่องวุ้นใหญ่ฐานขาว+ฝาใส

บรรจุ 200 ชุด/ลัง   ขนาด 17*21*5 cm.

(บรรจุภัณฑ์ถาดขาว+ฝาใสสำหรับใส่ขนมและอาหาร)