47 กล่องขนมพีเอสฐานขาว

47 กล่องขนมพีเอสฐานขาว

บรรจุ 1,000 ชุด/ลัง   ขนาด 9.8*7.3*5.5 cm.

(บรรจุภัณฑ์ถาดขาว+ฝาใสเหมาะสำหรับใส่ขนมและอาหารขนาดย่อม)