44 ถาด 4 ช่องฐานใสฝาพับ,ฝาแยก

44 ถาด 4 ช่องฐานใสฝาพับ,ฝาแยก

บรรจุ 1,200 ชุด/ลัง   ขนาด 10.5*10.5*3.5 cm.

(กล่องแบ่งแบบ มี 4 หลุมสำหรับใส่ขนมต่างๆ)