44 ถาด 4 ช่องฐานขาว แบบบาง,หนา

44 ถาด 4 ช่องฐานขาว แบบบาง,หนา

บรรจุ 1,600 ชุด/ลัง   ขนาด 10.1*10.1*4.3 cm. ขนาดช่องเล็ก 4.7*4.7*3.6 cm.

(กล่องแบ่งแบบ มี 4 หลุม สำหรับใส่ขนมต่างๆ)