111-กล่องเค้กราชภัฎ ฐานน้ำตาล/ขาว

111-กล่องเค้กราชภัฎ ฐานน้ำตาล/ขาว

บรรจุ 320 ชุด/ลัง ขนาด 10*24*8 cm.

(เหมาะสำหรับเค้กและขนมทั่วไป)