ถ้วยซิม ขนาด 30 cc.

ถ้วยซิม ขนาด 30 cc. ปาก U60

แยกฝา / แยกตัว

บรรจุ 5,000 ใบ/ลัง