กล่อง อเวย์ยาวฐานน้ำตาล

กล่อง อเวย์ยาวฐานน้ำตาล

บรรจุ 500 ชุด/ลัง   ขนาด 7*22.5*7.5 cm.

(บรรจุภัณฑ์เหมาะสำหรับใสเบเกอรี่และขนมทั่วไป)