กล่องอาหาร KFC 3 ช่อง ฝาPET ฐานดำ

กล่องอาหาร KFC 3 ช่อง ฝาPET ฐานดำ

บรรจุ 200 ชุด/ลัง ขนาด 19*24*4..5 cm.

(เหมาะสำหรับใส่อาหารแบ่งเป็นช่องๆ)