กล่องอาหาร 3 ช่องฐานใส+ฝาใส

กล่องอาหาร 3 ช่องฐานใส+ฝาใส

ความจุ 900 ml. ขนาด 14*21.5*4.7 cm.

บรรจุ 250 ชุด/ลัง

(เหมาะสำหรับใส่อาหาร Takehome สามารถเข้าเวฟได้)