กล่องอาหาร 1 ช่อง PS ฐานขาว/ฐานใส

กล่องอาหาร 1 ช่อง PS ฐานขาว/ฐานใส

บรรจุ 300 ชุด/ลัง ขนาด 11*17.5*5.5 cm.

(เหมาะสำหรับใส่วุ้นใส่อาหาร ไม่สามารถเข้าเวฟได้)