กล่องอาหาร 1 ช่องฐานขาว+ฝาใส

กล่องอาหาร 1 ช่องฐานขาว+ฝาใส

ความจุ 650 ml. ขนาด 12*17*5 cm.

บรรจุ 500 ชุด/ลัง

(เหมาะสำหรับใส่อาหาร Takehome สามารถเข้าได้)