กล่องอาหาร ขนาด 200 กรัม PET

กล่องอาหาร ขนาด 200 กรัม PET

บรรจุ 300 ชุด/ลัง ขนาด 11*17.5*4 cm.

(เหมาะสำหรับใส่อาหาร ไม่สมารถเข้าเวฟได้)