กล่องวงแหวน 7 ช่อง+ฝาใส

กล่องวงแหวน 7 ช่อง+ฝาใส

ขนาด 4.5*22.5 cm.

บรรจุ 200 ชุด/ลัง

(เหมาะสำหรับใส่อาหารแยกส่วน และขนมทั่วไป)  #สินค้าขายด