ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

KPG-A5 ถ้วยเต้าฮวยก้นเหลี่ยม + ฝาฉีก

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.222 ฝาเรียบ

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.222 ฝาโดม

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.333 ฝาโดม

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.444 ฝาเรียบ

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.444 ฝาโดม

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.555 ฝาเรียบ