ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุก PS รหัส 6040 + ฝาพีพี

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุก PS รหัส 6044 + ฝาพีพี

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุก PS รหัส 6062+ฝาพีพี

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุก PS รหัส 6070 + ฝาพีพี

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุก PS รหัส 6078 + ฝาพีพี

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุก PS รหัส 6362 + ฝาพีพี

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุก PS รหัส 6370 + ฝาพีพี

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุกPS รหัส 6055 + ฝาพีพี

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุกน้ำจิ้ม 1 oz.

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุกน้ำจิ้มขนาด 1.5 oz.

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

กระปุกน้ำจิ้มขนาด1 oz

ถ้วยน้ำจิ้ม/ถ้วยพีพี

ถ้วยซิม ขนาด 30 cc.