กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

BK 77 กล่องเค้กโดมฐานทอง

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-44 กล่อง 4 ช่องฐานทอง

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-522 กล่องเค้กฐานทอง ฝาเรียบ

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-522 กล่องเค้กโดมฐานทอง

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-88 กล่องบัตเตอร์เค้กฐานทอง

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-93 กล่องเบบี้เค้ก(เล็ก) ฐานน้ำตาล

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-93 กล่องเบบี้เค้ก(ใหญ่) ฐานน้ำตาล

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-93 กล่องเบบี้เค้กฐานทอง

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-94 กล่องคิกตี้เค้ก ฐานน้ำตาล

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-94 กล่องซอฟท์โรล ฐานน้ำตาล

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

KPG-H628 กล่องเค้กแบ่ง 4 หลุมฐานทอง

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

กล่องเค้ก 6 หลุมฐานทอง+ฝาใส