กล่องเบเกอร์รี่

87-กล่องเค้กโรล ฐานขาว

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

BK 77 กล่องเค้กโดมฐานทอง

กล่องเบเกอร์รี่

k22 กล่องพับใส PET ฝาล็อค