กล่องเบเกอร์รี่

69-กล่องเค้กฐานน้ำตาล

กล่องเบเกอร์รี่

75-กล่องเค้กฐานน้ำตาล

กล่องเบเกอร์รี่

87-กล่องเค้กโรล ฐานขาว