ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.333 ฝาโดม

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.444 ฝาเรียบ

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.444 ฝาโดม

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.555 ฝาเรียบ

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

ถ้วยหวานเย็น Size: เล็ก คละสี

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

ถ้วยหวานเย็น Size: ใหญ่ คละสี

แก้วน้ำเนื้อ PET / PP

ฝาโดม 95mm.

สินค้าทั้งหมด

มีดตัดเค้ก คละสี

แก้วน้ำเนื้อ PET / PP

แก้ว PET/FP ขนาด 16 ออนซ์

แก้วน้ำเนื้อ PET / PP

แก้ว PET/FP ขนาด 16 ออนซ์

แก้วน้ำเนื้อ PET / PP

แก้ว PET/FP ขนาด 16 ออนซ์