งานซอง/ม้วนฟิล์ม

ซองใส ก้นตั้งติดซิป

สินค้าทั้งหมด

ถ้วยซิม ขนาด 30 cc.

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.222 ฝาเรียบ

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.222 ฝาโดม