ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.222 ฝาโดม

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.333 ฝาโดม

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.444 ฝาเรียบ

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.444 ฝาโดม

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยพีเอส No.555 ฝาเรียบ

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

ถ้วยหวานเย็น Size: เล็ก คละสี

กล่องเค้กฐานทอง /ถ้วยหวานเย็น

ถ้วยหวานเย็น Size: ใหญ่ คละสี

ถ้วยมูสเค้ก / ถ้วยเต้าฮวย+ฝาฉีก

ถ้วยเต้าฮวยก้นเหลี่ยม KPG-A5